top of page
179, Singer, Záda žen, kombinovaná techn
236, Singer, Egypt, kombinovaná technika

MALOVÁNÍ OBRAZU
S MICHALEM SINGEREM

Rádi byste si něco namalovali do společných firemních prostorů?
Ideální příležitost v rámci firemního teambuildingu. 

Seznámíte se s malířem a pod jeho vedením si společně namalujete obraz 1x2 m, 
který si poté budete moci vystavit do sdílených prostorů ve Vaší firmě.
bottom of page